ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓ ΟΓ ΙΟΝΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΝΠ 93 44

Σας ενημερωνουμε ότι σήμερα Κυριακή 26/11 κανένα από τα προγραμματισμένα δρομολόγια για το ΕΓ ΟΓ ΙΟΝΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΝΠ 9344 δεν θα εκτελεστεί λόγω απαγορευτικού

Αύριο Δευτέρα 27/11 υπάρχει τροποποιήσει δρομολογίων ως εξής

ΣΑΜΗ ΑΣΤΑΚΟΣ. 09 45 17 15

ΑΣΤΑΚΟ ΣΑΜΗ. 12 45

ΙΘΑΚΗ ΑΣΤΑΚΟΣ. 09 00

16 30

ΑΣΤΑΚΟΣ ΙΘΑΚΗ 12 45

ΣΑΜΗ ΙΘΑΚΗ 08 15 15 45

ΙΘΑΚΗ ΣΑΜΗ 09 00. 16 30