Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης και επιβίβασης σχεδιασμένο για εγκαταστάσεις λιμένων.

“Το SeaEmbark είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης και ελέγχου επιβίβασης ιδανικό για την καταγραφή, την παρακολούθηση και τη διαχείριση δεδομένων των επιβατών, οχημάτων και δεμάτων στις εγκαταστάσεις των λιμανιών. Το SeaEmbark συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS.

Το σύστημα επιλύει τα θέματα ασφαλείας που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου των επιβατών και των οχημάτων, προσφέρει πληροφορίες για την κίνηση στην τοπική κοινότητα, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την εμπορική ανάπτυξη του λιμανιού και των τοπικών επιχειρήσεων.

Τα υποσυστήματα του SeaEmbark, που σχεδιάστηκαν για τη διαδικασία ελέγχου και πρόσβασης, περιλαμβάνουν:

  • Ένα κεντρικό σύστημα βάσης δεδομένων (στο χώρο ή σε cloud), όπου αποθηκεύονται όλα τα απαραίτητα δεδομένα σχετικά με τις διαδρομές από και προς το λιμάνι ή τον αριθμό των επιβατών που επιβιβάζονται/αποβιβάζονται, σύμφωνα με τις οδηγίες του ISPS.
  • Ένα server εφαρμογής που αποτελεί την κεντρική βάση του συστήματος και χρησιμοποιείται για τη μετάδοση μηνυμάτων μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών, της βάσης δεδομένων του λιμανιού και των πελατών.
  • Διακομιστές web εφαρμογών που φιλοξενούν τις συνδέσεις με τους τελικούς χρήστες και interface με συστήματα τρίτων.
  • Μια ασφαλή σύνδεση με τα συστήματα των ναυτιλιακών εταιρειών, των εταιρειών κρουαζιέρων, των υπηρεσιών yacht που λειτουργούν δρομολόγια με ή χωρίς τον Κώδικα ISPS. Η κεντρική βάση δεδομένων ενημερώνεται με πληροφορίες εισιτηρίων που εκδίδονται από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες ή λίστες επιβίβασης-αποβίβασης που παρέχονται από τους ενδιαφερόμενους, μέσω του API. Επιπλέον, το SeaEmbark επιτρέπει την επικοινωνία με τα συστήματα κρατήσεων και διανομής των ενδιαφερόμενων, ενημερώνοντας τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Συνεπώς, η λύση μειώνει τον αριθμό των διαφορετικών interfaces που απαιτούνται για αποτελεσματική επικοινωνία με τα συστήματα κάθε ακτοπλοϊκής εταιρείας.
  • Σύνδεση με τις αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες, που επιτρέπουν τη ροή πληροφοριών της κίνησης στην περιοχή του λιμανιού.
  • Παροχή web υπηρεσιών που μπορούν να ενσωματωθούν στις πληροφορίες δεδομένων σε οποιαδήποτε διαδικτυακή εφαρμογή.
  • Εναρμονισμένη ενσωμάτωση με την υποδομή ασφαλείας του λιμανιού (κάμερες, περιστρεφόμενες πόρτες κλπ.)
  • Μπορεί να λειτουργήσει σε διάφορα επίπεδα ασφαλείας, προσφέροντας προσαρμοσμένη λειτουργία (π.χ., σύνδεση με κάμερες σε συγκεκριμένες περιοχές όταν αναφέρεται κάποιο συμβάν).
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η Liknoss είναι ο Στρατηγικός Συνεργάτης ενός ευρύτατου δικτύου ακτοπλοϊκών εταιρειών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

ΕΠΙΒΙΒΑΣΤΕΙΤΕ