Το GDS της LIKNOSS, αποτελεί τον ηγέτη στη διανομή ακτοπλοϊκών εισιτηρίων σε όλη την Ευρώπη.

Το LIKNOSS GDS θεωρείται η κορυφαία λύση για τη σύνδεση των ακτοπλοϊκών εταιρειών και των ταξιδιωτικών οργανισμών, διευκολύνοντας τη διαδικασία της κράτησης, με καινοτόμο τρόπο.

Το GDS (Global Distribution System), αποτελεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα διανομής υπηρεσιών που συνδέει τους μηχανισμούς κράτησης των Ακτοπλοϊκών Εταιρειών με τις εφαρμογές κράτησης που χρησιμοποιούνται από τα ταξιδιωτικά γραφεία. Το LIKNOSS GDS συνδέει το περιεχόμενο πληθώρας ακτοπλοϊκών εταιρειών με χιλιάδες ταξιδιωτικούς οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη.

Γιατί να επιλέξετε το LIKNOSS GDS:

Είστε ταξιδιωτικός οργανισμός; Μέσω του LIKNOSS GDS, επωφελείστε από ένα ενιαίο interface όπου μπορείτε να προσαρμόσετε το περιεχόμενο της LIKNOSS καλύπτοντας όλες τις εταιρείες ακτοπλοϊκών. Επιπλέον, το σύστημα μειώνει τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησής σας, επιτρέποντας σας να επικεντρωθείτε στην ανάπτυξη της.

Είστε ακτοπλοϊκή εταιρεία; Το LIKNOSS GDS σας προσφέρει ένα ενιαίο interface που σας συνδέει με ένα ευρύ δίκτυο ταξιδιωτικών οργανισμών. Αυτό το interface εξασφαλίζει ασφαλή πρόσβαση στο σύστημα κρατήσεων σας ενώ διατηρείτε τον έλεγχο της εκάστοτε εμπορικής πολιτικής που εφαρμόζετε.
Ένα από τα βασικά οφέλη της χρήσης του LIKNOSS GDS είναι η δυναμική ανάπτυξη του δικτύου, καθώς προστίθενται συνεχώς ταξιδιωτικοί οργανισμοί από όλο τον κόσμο.
Πρόκειται για ένα τεχνολογικά άρτιο σύστημα που διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον υψηλό όγκο πωλήσεων κατά τη διάρκεια περιόδων αιχμής.